U M Digital Pharma köper Health Solutions

Verksamheterna slås samman och i och med detta byter U M Digital Pharma namn till Health Solutions. ”Vi ser stora synergivinster med denna sammanslagning”, säger Jenny Söderberg, VD för det nya bolaget. ”Dels kan vi göra våra befintliga tjänster ännu bättre, exempelvis kombinera våra kvalitetssystem med det patientstöd som nuvarande Health Solutions är så duktiga på, men vi kommer också att kunna skapa helt nya tjänster i den sammanslagna verksamheten”.

All personal blir kvar i bolaget och det nya Health Solutions kommer att fortsätta expandera, kontor finns för närvarande i Stockholm och Boden.

Vi har ingen webbplats för det nya bolaget utan hänvisar tills vidare till de tidigare bolagens webbplatser.

 
Besök tidigare U M Digital Pharma » Besök tidigare Health Solutions »